راهنمای سبک – قسمت اول

قبل از این که در مورد بهسنه سازی کوئری های…

آشنایی با SQL

(…)COALESCE یکی از توابع SQL براساس استاندارد ANSI می باشد…

الزامات سیستم و کاربر

تعداد زیادی منایع و resource رایگان و پولی برای یادگیری…

Process-Arch

آشنایی با Client Processes

زمانی که کاربر بک برنامه Pro*C یا برنامه SQL*PLUS را…

Process-Arch

آشنایی با Processes

یک process یک مکانیزمی می باشد در سیستم عامل که…

Process-Arch

فضای حافظه ای اختیاری از SGA

تعدادی از فضای مموری در SGA در یک سری شرایط…