NLS parameters در اوراکل

در این قسمت از آموزش اوراکل قصد داریم در مورد NLS parameters در اوراکل صحبت کنیم.

اگر در دیتابیس اوراکل بخواهید با داده های از نوع data type تاریخ date کار کنید بایستی حتما با پارامتر NLS_DATE_FORMAT کامل آشنا باشید و بسیار مهم می باشد که بدانید در سیستم اوراکل چه مقادیری دارد.

شما می توانید با توجه به دستور زیر مقادیر NLS parameters را در سه سطح session, instance و database پیدا کنید.

;SELECT * FROM nls_session_parameters
;SELECT * FROM nls_instance_parameters

;SELECT * FROM nls_database_parameters

PARAMETER VALUE
—————————— ———-
NLS_LANGUAGE AMERICAN
NLS_TERRITORY AMERICA
$ NLS_CURRENCY
NLS_ISO_CURRENCY AMERICA
NLS_NUMERIC_CHARACTERS
NLS_DATE_FORMAT DD-MON-YY
NLS_DATE_LANGUAGE AMERICAN
NLS_CHARACTERSET WE8ISO8859
NLS_SORT BINARY
NLS_CALENDAR GREGORIAN
NLS_RDBMS_VERSION 7.3.4.4.0

آموزش اوراکل در مورد مطلب : NLS parameters

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

*

code

فوتر سایت