Database-Server

دیتابیس اوراکل Oracle Database شامل حداقل یک Database Instance و دیتابیس اراکل Oracle Database می باشد.

کار Database Instance  رسیدگی و مدیریت مموری Memory  و پردازش ها process می باشد.

دیتابیس Database شامل فایل های فیزیکی Physical files که اصطلاحا Data files  می گویند می باشد .

دیتابیس اوراکل می تواند یک یا چندین دیتابیس را مدیریت کند.

معماری و ساختار single-instance database  شامل یک instance database  و database  می باشد که instance-database  و database با هم رابطه یک به یک دارند .

بر روی یک سرور (machine) می تواند چندین instance-database نصب شده باشد.

معماری و ساختار database instance-single شامل یک instance database و database می باشد که database-instance و database با هم رابطه یک به یک دارند .

بر روی یک سرور (machine) می تواند چندین database-instance نصب شده باشد.

هر database-instance مجزا می تواند هر کدام به یک دیتابیس مجزا متصل بشود که این پیکربندی (Configuration) خیلی کاربردی و مفید است زمانی که بخواهید چندین نسخه از دیتابیس اوراکل Database Oracle رو یک سرور (machine) نصب کنید.

Oracle RAC

معماری دیتابیس یک Oracle Real Application Clusters (Oracle RAC) شامل چندین instance می باشد که روی چندین سرور(machne) مجزا و جدا اجرا می شود و همه این instance  ها روی یک دیتابیس به اشتراک گذاشته می شود.

Cluster  در سرور (machine) می تواند به یک کاربر تا تعدادی کاربر سرویس دهد و این طراحی و پیکربندی برای توانمندی بالاتر high availability و کار با مقیاس های بزرگ Scalability  و افزایش بهره وری high-end performance  مناسب می باشد.

Listener  یک server process  دیتابیس می باشد که درخواست هایی کاربران client  برای ارتباط با دیتابیس فرستاده می شود و این درخواست ها در صورت تایید ارتباط connection  با database instance برقرار می شود وسپس connection  به server process ارتباط برقرار می کند .

listenet  می تواند هم بصورت locally  هم بصورت remotely  به دیتابیس سرور متصل شود.

به طور کلی محیط های Oracle RAC environment  بصورت Remotely  به database server  اتصال برقرار می کند.

توضیحات بیشتر در مورد این مطلب : Database Server