Database-Instance

یک database instance شامل مجموعه ای از ساختارهای حافظه (memory structures)  که برای مدیریت database file  می باشد.

یک Database مجموعه ای از فایل های فیزیکی بر روی دیسک می باشد که از طریق دستور CREATE DATABASE ایجاد می شود.

هر زمان که دیتابیس اوراکل اجرا می شود حداقل یک Oracle Database Instance  مرتبط به آن اجرا می شود.

دلیل ان این هست که Instance  در حافظه memory  وجود دارد و دیتابیس در دیسک و دیتابیس می تواند بودن instance وجود داشته باشد و instance  هم می تواند بودن دیتابیس وجود داشته باشد.

ساختار Instance

زمانی که instance اجرا می شود دیتابیس اوراکل یک مقدار فضایی از مموری را به ناحیه ای به نام system global area (SGA)  و اجرا یک یا چند background processes اختصاص می دهد.

SGA  به اهداف متفاوت زیر ایجاد شده است :

حفظ و نگه داری ساختار داخلی data که از طریق تعدادی process و دسترسی موضوعی  امکان پذیر است.

ذخیره caching داده ها data block  هایی از دیسک خوانده می شود.

 انتقال داده های buffering redo  پس از خواندن به online redo log files

طرح های چیدمان دستورات (SQL Execution)

Process های اوراکل اجرا خواهد شد بروی یک سیستم و سیستمی که روی آن SGA  وجود داشته باشد.

یک Database Instance  شامل background process می باشد.

Server Process و سایر process های مموری در همین ناحیه این background process ها قرار میگیرد و همچنینbackground process در instance  وجود دارد.

در صورت از بین رفتن terminate شدن process ها instance  می تواند وجود داشته باشد.

InstanceComponent
نمایشی از Oracle Database Instance

آشنایی با انواع پیکربندی Database Instance

اوراکل در پیکربندی single-instance یا پیکربندی Real Application Cluster (Oracle RAC)  اجرا می شود.

این پیکربندی متقابلا منحصر به فرد می باشد.

در پیکربندی single-instance یک رابطه یک به یک بین دیتابیس و database instance  می باشد.

در پیکربندی Oracle RAC یک رابطه یک به چند می باشد بصورتی که یک دیتابیس می تواند با چند database instance  رابطه داشته باشد.

database-instance-configuration
نمایشی از database instance configuration

چه در پیکربندی single-instance  یا پیکربندی Oracle RAC یک database instance  تنها با یک database ارتباط دارد. 

شما زمانی که database instance  را اجرا می کنید تنها یک دیتابیس به  database instance  متصل و اصطلاحا mount  می شود.

دو دیتابیس به یک database instance  رابطه ندارد.

چندین database instance  می تواند بصورت موازی روی یک سرور روی یک دیتابیس اجرا شود.

توضیحات بیشتر در مورد این مطلب : Database Instance