Background-Proccesses

Background Proccess  قسمتی از Database instance و کار و وظیفه آن انجام یک سری وظایف و فعالیت های ضروری برای دیتابیس و افزایش بهره وری دیتابیس و بیشترین Performance برای زمانی که چندین کاربر به سرور اوراکل متصل شود.

دیتابیس اوراکل زمانی که database instance  اجرا شود بصورت خودکار و اتومات background process را ایجاد و ساخته می شود.

نحوه نمایش و تعداد  background proccess  به قابلیت و امکاناتی که اوراکل دارد و ما می خواهیم داشته باشد ایجاد می شود. زمانی که database instance اجرا می شود.

یک سری backround process بصورت ضروری و اجباری باید ایجاد و اجرا شود .

در کل background process به دو صورت ضروری و اختیاری می باشد و شما می توانید بصورت اختیاری و با توجه به امکانات اوراکل background process اختیاری را ایجاد و اجرا کنید.

  Background process ضروری در تمامی نسخه های اوراکل با هر نوع پیکربندی و تنظیماتی نمایش داده خواهد شد.

این پروسس ها بصورت پیش فرض read/write زمانی که database instance اجرا می شود با حداقل تنظیماتی که در فایل ز  تعریف و تنظیم شده است ایجاد و اجرا می شود.

لیست background process ضروری شامل موارد زیر می باشد:

 • Process Monitor Process (PMON)
 • Process Manager Process (PMAN)
 • Listener Registration Process (LREG)
 • System Monito Process (SMON)
 • Database Writer Process (DBWn)
 • Checkpoint Process (CKPT)
 • Manageability Monitor Process (MMON)
 • Manageability Monitor Lite Process (MMNL)
 • Recover Process (RECO)
 • Log Writer Process (LGWR)

یک سری process  هایی هستند در background proccesss که اختیاری optional  می باشد که این پروسس ها هرکدام برای وظیفه و feature خاص در اوراکل می باشد. لیست این پروسس ها به شرح ذیل می باشد :

 • Archiver Processes (ARCn)
 • Job Queue Coordinator Process (CJQ0)
 • Recovery Writer Process (RVWR)
 • Flashback Data Archive Process (FBDA)
 • Space Management Coordinator Process (SMCO)

یک سری پروسس ها در background process می باشد که کار آنها وابسته یه سایر پروسس ها می باشد . مانند:

 • Dispatcher Process (Dnnn)
 • Shared Server Process (Snnn)

توضیحات بیشتر در مورد این مطلب : Background Proccesses