ANSI برای Nested Tables – قسمت اول

در این قسمت از آموزش برنامه نویسی اوراکل بعد از آشنایی با آموزش پیشرفت Collections در اوراکل ۱۰g قصد داریم ANSI برای Nested Tables – قسمت اول را یاد بگیریم.

اصطلاح ANSI که تشکیل شده از American National Standards Institute مشخص کننده ویژگی هایی شامل تعداد عملگر operators می باشد که می تواند برای آرایه nested table مورد استفاده قرار بگیرد و این بخش کار با این operators عملگرها را یاد خواهید گرفت.

عملگرهای Operators مساوی و نامساوی

عملگر مساوی (=) و عملگر نامساوی (<>) عملگرهایی هستند برای مقایسه دو آرایه nested tables مورد استفاده قرار می گیرد که زمانی دو آرایه nested tables با هم برابر و مساوی می باشد که همه شروط زیر را داشته باشد:

  • جداول هر دو آرایه با هم نوع باشد به این معنی هم type باشد.
  • جداول هر دو آرایه از نظر قدرت یکی باشد به این معنی که محتوی و تعداد عناصر با هم برابر و یکی باشد.
  • همه عناصر elements آرایه جدول مقادیر یکسانی داشته باشد.

مثال زیر پروسیجری به نام ()equal_example می باشد که از عملگر مساوی و نامساوی استفاده شده است.

برنامه نویسی اوراکل

و نتیجه پروسیجر و فراخوانی آن به شکل زیر می باشد.

برنامه نویسی اوراکل

عملگرهای IN و NOT IN

عملگر IN بررسی می کند که هر یک از عناصر element یک آرایه در آرایه nested table دیگری وجود داشته باشد که به همین روال عملگر NOT IN بررسی می کند که هر یک از عناصر element یک آرایه در آرایه nested table دیگری وجود نداشته باشد. به عنوان مثال پروسیجر به نام ()in_example این عملگرها بررسی می کند.

برنامه نویسی اوراکل

و نتیجه پروسیجر و فراخوانی آن به شکل زیر می باشد.

برنامه نویسی اوراکل

عملگر SUBMULTISET

عملگر SUBMULTISET بررسی می کند که چه عناصری elements هایی در یک آرایه nested table می باشد که زیرمجموعه آرایه nested table دیگری باشد. مثال زیر پروسیجری به نام ()submultiset_example می باشد.

برنامه نویسی اوراکل

و نتیجه پروسیجر و فراخوانی آن به شکل زیر می باشد.

برنامه نویسی اوراکل

عملگر MULTISET

عملگر MULTISET به عنوان خروجی یک nested table برمی گرداند که عناضر elements آن مجموعه خاصی از ترکیب عناصر دو elements باهم می باشد. که بصورت کلی ما ۳ نوع عملگر MULTISET داریم:

  • MULTISET UNION : در خروجی nested table برمی گرداند که عناصر elements آن مجموعه ای جمع عناصر دو nested table باهم می باشد.
  • MULTISET INTERSECT : در خروجی nested table برمی گرداند که عناصر elements آن مجموعه ای عناصر مشترک در دو nested table می باشد.
  • MULTISET EXCEPT : در خروجی nested table برمی گرداند که عناصر elements آن در nested table اول می باشد اما در nested table دوم (دیگری) نمی باشد.

همچنین شما می توانید از ویژگی های زیر برای عملگر MULTISET استفاده کنید:

  • ALL : نشان دهنده این می باشد که در خروجی nested table برمی گرداند که عناصر elements آن مجموعه ای جمع عناصر دو nested table باهم می باشد به همراه عناصر تکراری می باشد که بصورت پیش فرض برابر ALL می باشد.
  • DISTINCT : نشان دهنده این می باشد که در خروجی nested table برمی گرداند که عناصر elements که تکراری نیاشد در هر دو nested table می باشد.

اطلاعات بیشتر در مورد کالکشن ها

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

*

code

فوتر سایت