قالب Resume یک قالب رایگان بوت استرپ 4 برای توسعه دهندگان و متخصصان است تا کار و مهارت خود را به نمایش بگذارد.