Domain Authorityیکی از معیارهای مهم رتبه بندی وب سایت های آنلاین و رتبه دامنه می باشد که هر دامنه رتبه ای بین 1 تا 100 دارد.

یکی از شعارهای من در زندگی شخصی و کار این است: "اگر گوگل به شما از خواست کاری را انجام دهید ، بهتر است آن را حتما انجام دهید."

کلمات کلیدی Keyword research بخشی مهم در هر استراتژی سئو می باشد.اگر این مطلب درست متوجه شوید، حجم بالایی از ترافیک مربوطه را