Domain Authorityیکی از معیارهای مهم رتبه بندی وب سایت های آنلاین و رتبه دامنه می باشد که هر دامنه رتبه ای بین 1 تا 100 دارد.

کلمات کلیدی Keyword research بخشی مهم در هر استراتژی سئو می باشد.اگر این مطلب درست متوجه شوید، حجم بالایی از ترافیک مربوطه را