در این قسمت از آموزش اوراکل بعد آز آشنایی با بخش تغییر داده های جدول قصد داریم در این بخش، آموزش کاربران و نقش ها و دسترسی ها را در اوراکل یادبگیریم.

مقدمه کوتاهی در مورد Database Storage

لازم است قبل از اینکه این بخش را شروع کنیم یک مقدمه ای کوتاه در مورد مفاهیم database storage و آبجکت های database storage بدانیم . در این بخش شما با واژه tablespace نیاز مورد استفاده قرار میگیرد در واقع یک tablespace مورد استفاده در دیتابیس می باشد برای ذخیره آبجکت های دیتابیس که این آبجکت ها مانند جدوال ، types ، کدهای PL/SQL می باشد که بصورت کلی این آبجکت های به هم مرتبط در گروه هایی به نام tablespace دسته بندی می شود.

tablespace ها اندازه و حجم دارند و کاربران و مدیران دیتابیس می توانند اندازه quota برای tablespace به منظور ذخیره آبجکت ها و داده ها مشخص کنید.

Tablespaces در datafiles ها ذخیره می شود که این فایل های فیزیکی سیستمی هستند در دیتابیس سرور اوراکل قرار می گیرد. یک datafile فقط اطلاعات و داده های یک tablespace را ذخیره می کند.

کاربران

در این بخش از کاربران ، شما یاد می گیرید که به چه صورتی در اوراکل کاربر ایجاد کنید ، اطلاعات کاربر از جمله رمز عبور کاربر را تغییر دهید (alter a user’s password) و یا کاربر را از نرم افزار اوراکل حذف کنید.

ایجاد کاربر جدید

در اوراکل برای ایجاد کاربر جدید از دستور CREATE USER می توانید استفاده کنید که ساختار دستور ایجاد کاربر به شکل زیر می باشد.

آموزش اوراکل

که در دستور بالا :

  • user_name مشخص کننده نام کاربر در دیتابیس می باشد.
  • password کلمه عبوری شما برای کاربر دیتابیس مشخص می کنید.
  • default_tablespace این پارامتر اختیاری می باشد و نام tablespace پیش فرضی که آبجکتی که ایجاد شده است در آن ذخیره شود که اگر این بخش را حذف کنید این آبجکت در tablespace پیش فرضی به نام SYSTEM tablespace که همیشه در دیتابیس اوراکل می باشد ذخیره می شود.
  • temporary_tablespace که این پارامتر اختیاری می باشد و نام tablespace موقتی که آبجکتی که ایجاد شده است در آن ذخیره شود که در این tablespace ضروری آبجکت های موقتی ذخیره می شود که اگر این بخش را حذف کنید این آبجکت در tablespace پیش فرضی به نام SYSTEM tablespace که همیشه در دیتابیس اوراکل می باشد ذخیره می شود.

در مثال زیر به دیتابیس متصل شده و کاربری به نام jason و کلمه عبوری به نام price ایجاد می شود.

آموزش اوراکل

مثال بعدی دستور ایجاد کاربری به نام baby و کلمه عبوری nutmeg به نام به همرا این که tablespace های default و temporary مشخص شده است.

آموزش اوراکل

همچنین در سرور دیتابیس اوراکل شما با دستور و کوئری SELECT tablespace_name FROM dba_tablespaces می توانید tablespace هایی که در دیتابیس اوراکل شما وجود دارد را مشاهده نمایید.

اگر شما بخواهید در دیتابیس کاربری داشته باشد که بتوانید کاربر به دیتابیس متصل شود و ارتباط برقرار کند، بایستی کاربر permission دسترسی CREATE SESSION برای این کاربر داده شود (granted).

برای اینکار کاربری ایجاد کرده و دسترسی CREATE SESSION را به آن اعمال می کنیم (granted) بصورت دستور زیر ما به کاربری به نام jason دسترسی create a session را می دهیم:

آموزش اوراکل

ما در مثال زیر دو کاربر را ایجاد کرده و سپس بلافاصله به کاربران دسترسی را داده تا بتوانند به دیتابیس ارتباط برقرار کنند.

آموزش اوراکل

تغییر کلمه عبور کاربر

شما در دیتابیس اوراکل میتوانید از طریق دستور ALTER USER می توانید کلمه عبور کاربر را تغییر دهید. به عنوان مثال در دستور زیر کلمه عبور کاربر jason را به مقدار marcus تغییر می دهید.

آموزش اوراکل

شما در دیتابیس اوراکل می توانید کلمه عبور کاربری که در حال حاضر به دیتابیس کرده باشد (currently logged) را با وارد کردن دستور PASSWORD تغییر دهید.

مراحل کار به این صورت می باشد با کاربری که به دیتابیس وارد شده اید در محیط SQL*PLUS دستور PASSWORD را وارد کرده و بلافاصله از شما old password کلمه عبور قدیمی را وارد کنید و در صورت درست بودن کلمه عبور از شما می خواهد new password کلمه عبور جدیدی که می خواهید از این به بعد داشته باشید و با تکرار کردن کلمه عبور جدید confirmation password با موفقیت کلمه عبور شما تغییر میکند.

آموزش اوراکل

حذف کاربر

شما در دیتابیس اوراکل می توانید با استفاده از دستور DROP USER کاربران را از دیتابیس حذف کنید.

با توجه مثال زیر شما کاربری به نام jason را از دیتابیس اوراکل حذف می شود.

آموزش اوراکل

اطلاعات بیشتر در مورد Users