Process Manager (PMAN)

پروسس Process Manager (PMAN) روی پروسس های Background Processes که شامل پردازش های shared servers, pooled servers و job queue processes می باشد نظارت می کند.

پروسس PMAN علاوه بر نظارت ، عملیات تولید مثل و اصطلاحا تخم ریزی پروسس ها و Stop یک سری پروسس ها به شرح ذیل می باشد :

پروسس های shared server و Dispatcher

پردازش های ارتباطات واسط و پروسس های pooled server برای ظرف pool ارتباط با دیتابیس اوراکل

پروسس های Job queue

پروسس های Background که برای راه اندازی مجدد سرور می باشد – Restartable background processes

Listener Registration Process (LREG)

پروسس listener registration process (LREG) اطلاعات در مورد database instance و پروسس های dispatcher که با Oracle NET Listener در ارتباط است را ثبت و نگه داری می کند.

زمانی که instance اجرا می شود پروسس LREG اطلاعات listener و این که چه instance در حال اجرا می باشد را ثبت می کند و زمانی که listener اجرا می شود پروسس LREG پارامتر های مریوط به instance را نگه می دارد و اگر instance اجرا نباشد پروسس بصورت دوره ای تلاش می کند در زمانی ارتباط برقرار گردید این اطلاعات ثبت کند.

System Monitor Process (SMON)

System Monitor Process (SMON) یک پروسسی می باشد که انواع مختلفی از system-level از وظایف پاکسازی سایر پروسس ها را شناسایی و مدیریت می کند.

وظایفی که به این پروسس تخصیص داده شده است به شرح ذیل می باشد :

انجام عملیات instance recovery . اگر لازم باشد زمانی که instance اجرا می شود در دیتابیس های با معماری RAC زمانی که یکی از instance در لحظه راه اندازی instance failed شود پروسس SMON عملیات instance recovery را انجام می دهد.

انجام عملیات بازیابی Recovering تراکنش های خاتمه داده شده terminated transactions که در اثر عملیات instance recovery رد شدن که دلیل آن هم می تواند file-read یا tablespace آفلاین باشد. پروسس SMON بازیابی می کند تراکنش هایی که به دلیل فایل یا tablespace می خواهد آنلاین شود.

انجام عملیات پاکسازی Segmant های غیرضروری بدون استفاده . برای مثال دیتابیس اوراکل زمانی که می خواهید index ایجاد کنید یک سری فضایی را اختصاص می هد که در صورت این عملیات با شکست روبرو شود پروسس SMON فضاهای غیرضروری بدون استفاده را از بین می برد و پاکسازی می کند.

انجام عملیات ادغام همزمان فضاهای خالی در Tablespace های managed-dictionary در دیتابیس.

معماری واراکل در مورد این مطلب : Mandatory Background Processes