در این قسمت از آموزش اوراکل بعد از اتمام آموزش کوئری های پیشرفته قصد داریم با آموزش کار با توابع تحلیلی Analytic functions را یاد بگیریم.

توابع تحلیلی به شما این امکان را میدهد که عملیات و محاسبات پیچیده ای روی داده های داشته باشید و داده ها را تحلیل کرده و خروجی مناسب را نمایش دهید.

به عنوان مثال در یک دیتابیس یک فروشگاه با استفاده از توابع تحلیلی Analytic functions می توانید بهترین فروشنده در هر ماه را پیدا کنید و بهترین بازاریاب محصولاتتان را پیدا کنید.

توابع تحلیلی Analytic functions به چندین بخش دسته بندی می شود :

  • Ranking functions توابعی که برای محاسبه رتبه ها و میزان درصد و (n-tiles (tertiles,quartiles می باشد.
  • Inverse percentile functions توابعی که برای محاسبه مقداری که مربوط به درصد می باشد.
  • Window functions توابعی که محاسبه روی داده های زیاد و انباشته می باشد.
  • Reporting functions توابعی که برای ارائه گزارشات و اطلاعاتی که قرار است به اشتراک گذاشته شود.
  • Lag and lead functions توابعی که مقدار یک رکورد را در جایی که هست عدد قبل و بعد آن را بدست می آورد.
  • First and last functions توابعی که آخرین و اولین مقدار از هر لیست مقادیر sort شده بدست آورد ه و نمایش می دهد.
  • Linear regression functions توابعی که مقدار خط رگرسیون معمولی-حداقل مربعات به مجموعه ای از جفت های عددی را به دست می آورد.
  • Hypothetical rank and distribution functions توابعی که درصد یک مقدار را در صورتی که در جدول inserted شود را محاسبه کرده و نمایش میدهد.

آموزش اوراکل در مورد مطلب : توابع تحلیلی