در این قسمت از آموزش اوراکل، پس از آشنایی با ایجاد رکورد با استفاده از INSERT قصد داریم آموزش بروزرسانی رکورد با استفاده از UPDATE را یاد بگیریم.

دستور UPDATE دستوری است که مقادیر رکوردهای جدول را بروز می کند. زمانی که از دستور UPDATE استفاده می کنید شما بایستی یک سری اطلاعات را مشخص کنید:

  • نام جدول
  • با استفاده از شرط Where مشخص می کند که دقیقا چه رکورد هایی را بروزرسانی خواهید کرد.
  • لیستی از نام ستون ها که از طریق دستور SET مقادیر جدیدی به ستونها داده می شود.

شما می توانید یک یا بیش از یک رکورد را با استفاده از دستور UPDATE بروزرسانس کنید. اگر میخواهید بیش از یک رکورد را بروز کنید از طریق شرط WHERE رکوردهای مورد نظر را انتخاب میکنید و این بروزرسانی روی همه رکورد های انتخابی اعمال خوهد شد.

UPDATE1

گرفتن خروجی مقدار توابع Aggregate Function با استفاده از شرط RETURNING

از نرم افزار دیتابیس اوراکل از نسخه ۱۰g به بعد دستوری اضافه شد به نام RETURNING که کار آن مقادیری که از توابع Aggregate Function مانند تابع ()AVG خروجی داده می شود را دریافت میکند.

آموزش اوراکل

که در کوئری بالا موارد انجام شده به شرح ذیل می باشد:

  • ایتدا متغیری یه نام average_product_price تعریف میکنید.
  • سپس مقدار ستون price را با ضرب جبری مقدار را کاهش داده و بروز می کنیم و سپس میانگین مقادیر قیمت را گرفته و با استفاده از دستور RETURNING خروجی نهایی تابع ()AVG را گرفته در متغیر تعریف شده قرار می دهیم.
  • سپس با دستور PRINT مقدار متغیر را نمایش می دهیم.

حذف رکورد با استفاده از DELETE

با استفاده از شرط DELETE می توانید یک یا چند رکورد از جدول حذف کنید. بطور کلی می توانید با استفاده از شرط Where تعداد رکوردهایی را قرار است حذف شود را محدود کنید و اگر شرط Where را قرار ندهید تمامی رکوردهای جدول حذف خواهد شد.

آموزش اوراکل

اطلاعات بیشتر در مورد UPDATE