در این قسمت از آموزش مانگو دی بی پس از آشنایی با ساختار داده های مانگو قصد داریم افزودن سند در مانگو دی بی را آموزش دهبم به این صورت یعنی در دیتابیس مانگو بتوانیم داده هارا بصورت سند اضافه کنیم در واقع داخل کالکشن سند ایجاد کنیم.

دوستان گرامی برای افزودن داده در دیتابیس مانگو یا افزودن سند در Collections سه روش داریم:

  • دستور ()Insert
  • دستور ()InsertOne
  • دستور ()InsertMany

افزودن سند در مانگو دی بی با استفاده از فانکشن ()Insert

برای شروع MongoDB Shell را بازکنید و دستورات زیر را وارد کنید.

تصویر آموزش مانگو دی بی 1

با توجه به تصویر بالا با دستور show dbs لیست دیتابیس های مانگو را مشاهده کرده و سپس با دستور use zamiuxdb دیتابیسی به نام zamiuxdb ساخته و به داخل آن switch کردیم و برای اینکه دیتابیس ما ثابت بماند حتما باید حداقل بک collection داشته باشد.

یک collection به نام Users می سازیم و با دستورات show dbs می بینیم که دیتابیس ما ایجاد شده و collection ما ایجاد شده است.

m42

دستوربالا در واقع در Collection به نام Users سندی بصورت ساختار JSON با key name و value با مقدار mohsen وارد کرده اید و زمانی که آبجکتی به نام WriteResult را نمایش دهد که پیفام این که یک سند با موفقیت ثبت Inserted شده است.

تصویر آموزش مانگو دی بی 2

دستور بالا در واقع سند هایی که در Collection به نام Users می باشد را با فانکشن ()find نمایش می دهد.

خروجی یک ساختار JSON می باشد که برای ما بصورت دو جفت key , value می باشد.

درصورتی که ما یک دیتا را وارد کردیم دیتای ما با موفقیت ثبت می شود و ما در Collection بخواهیم سندی مدنظر را پیدا کنیم با یک کلیدی کاملا منحصر به فرد در تمامی اسناد با key با id_ و با مقداری یک تعداد کراکتر واعداد که از نوع ObjectId می باشد.

این مقدار در تمامی سند های ثبت شده کاملا منحصر به فرد unique بصورت کلید سند می باشد.

که این مقدار id_ مانند شماره نامه های سند ها می ماند که کاملا منحصر به فرد می باشد. پس همیشه یک key با مقدار ObjectId کاملا Unique داریم.

تصویر آموزش مانگو دی بی 39

شما می توانید از طریقی دیگری و با با توجه به دستور بالا به collection ها دسترسی داشته باشید و سند جدیدی در collection ایجاد کنید .

جالا اگر با دستور Find سندهای collection به نام Users را مشاهده کنید به شرح ذیل می باشد.

تصویر آموزش مانگو دی بی 40

همانطور که در تصویر بالا می بینید سندهایی می بینید در کالکشن Users که ۳ سند با ObjectId ها کاملا Unique و همانطور در دیتابیس مانگو می باشد .

سندهایی با ساختار بندی متفاوت یعنی سندها ار ساختار و فیلدها با متفاوت می باشدو زمانی که ساختار سند ها به هم مرتبط نباشد شما خیلی راحت هر دیتایی با هر ساختاری ایجاد کنید.

تصویر آموزش مانگو دی بی 41

با توجه به دستور ما از طریق دستور Insert ما میتوانیم بیش از دو سند بصورت JSON با ساختارهایی کاملا متفاوت بصورت همزمان باهم Inserted ثبت کنید.

که اگر سند ها بیش از یک باشد در خروجی آبجکتی به نام BulkWriteResult نمایش داده می شود واطلاعاتی در مورد ثبت سندها می دهد که در نصویر بالا اعلام می کند که Inserted عدد ۲ می باشد یعنی ۲ سند همزمان ثبت می شود.

اطلاعات در مورد مطلب : افزودن سند در مانگو دی بی – قسمت اول