آشنایی با Wait Events در اوراکل – قسمت دوم

در این بخش از آموزش اوراکل، در یک بخش مستقل پس از آشنایی با Wait Events در اوراکل – قسمت اول قصد داریم این بخش را به پایان رسانده و آموزش آشنایی با Wait Events در اوراکل را یاد بگیریم.

ادامه آشنایی با Wait Events اوراکل :

 • Latch Free

این event زمانی اتفاق می افتد که یک کاربر session قصد دارد که عملیات فقل گذاری انجام دهد اما با شکست مواجه می شود زیرا کاربر session دیگری این عملیات قفل گذاری را انجام داده است و کاربر اول باید منتظر بماند تا عملیات اتمام رسد.

 • Locking and Enqueue Wait

این event زمانی اتفاق می افتد که یک کاربر session منتظر می ماند تا Object توسط کاربر session دیگری lock قفل شده است آزاد گردد تا از آبجکت استفاده کند.

 • Log Buffer Space

این event زمانی اتفاق می افتد که در اوراکل Server Processes عملیات خواندن داده به log buffer خیلی سریع تر از عملیات پردازش LGWR – log writer باشد.

 • Log File Switch Completion

این event زمانی اتفاق می افتد که مدت زمانی اطلاعات و تغییرات داده ها در فایل redo log file کامل ثبت و آرشیو شده است.

 • Log File Sync

این event زمانی اتفاق می افتد که یک کاربر session یک کوئری و دستور SQL را انجام می دهد و تا زمانی که Rollback یا Commit کند از طریق پردازش LGWR تغییرات داده ها Log Buffer یه redo log file انتقال داده و اطلاعات اصطلاحا sync می شود.

 • Oracle RAC Wait Event

این event زمانی اتفاق می افتد که در دیتابیس هایی از نوع Oracle RAC دیتابیس از نوع و وضعیت تعداد درخواست های یه سرور زده می شود را مانیتور و گزارش می کند.

این event با event های gr rc request و gc buffer buffy مرتبط است.

 • PL/SQL Lock Timer

این event زمانی اتفاق می افتد زمان تعداد دفعاتی که پروسیجرهای DBMS_LOCK.Sleep و USER_LOCK.Sleep اجرا شده است.

 • Ready By Other Session

این event زمانی اتفاق می افتد که یک کاربر session منتظر session دیگر می ماند اطلاعات و داده ها را از دیسک بخواند و نتایج آن را به Result Cache انتقال دهد.

این event برای افزایش بهره وری performance اتفاق می افتد.

 • gc Buffer Busy

این event زمانی اتفاق می افتد که Remote Instance به دنبال بلاک داده در Remote Cache (Cache Fushion) می گردد اما پیدا نمیکند. که دلیل این event هم میتواند ۲ دلیل باشد:

نوشتن کوئری نامناسب

چندین کاربر Session به دنبال یک کوئری و بلاک داده در Buffer Cache باشد اما نتیجه نداشته باشد و

چیزی پیدا نکنند.

نکته : Remote cache یا Cache Fusion منظور همان بافر و فضا Buffer Cache بین (نود) RAC های اوراکل می باشد.

 • gc Buffer request

این event زمانی اتفاق می افتد که خواندن اطلاعات و بلاک داده ها از remote cache یا cache fusion زمان بر شود و این اتفاق به ۲ دلیل می افتد :

نوشتن کوئری نامناسب

Connection بین RAC ها قطع شود.

 • RO ENqueue

این event زمانی اتفاق می افتد که اغلب برای یکپارچه سازی و Syncronize بین Forground Processes و Background Processes می باشد.

 • Row Cache Lock Wait

این event زمانی که اتفاق می افتد که کاربر session بخواهد اطلاعاتی را از رکوردهای جداول Data Dictionary بدست آورد. این event بیشتر در زمان اجرای دستورات DDL اتفاق می افتد.

Oracle-events
 • TX – Row Lock
 • TM – Table Lock
 • RS – Row Share Lock
 • SS – Sub Share Table Lock
 • RX – Row Exclusive Lock
 • S – Share Table Lock
 • SRX – Share Row Exclusive Table Lock
 • X – Exclusive Lock

اطلاعات بیشتر در مورد Oracle Wait Event

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

*

code

فوتر سایت