یک process یک مکانیزمی می باشد در سیستم عامل که می تواند در چندین سطع از مراحل اجرا شود.

معماری اجرای process وابسته به نوع سیستم عامل می باشد. برای مثال در سیستم عامل ویندوز پردازش های اوراکل به صورت موازی با پردازش های سیستم عامل اجرا می شوند اما درسیستم عامل های لینوکس و Unix پردازش های process اوراکل یا به صورت موازی یا پردازش های سیستم عامل اجرا می شود یا در بین پردازش های سیستم عامل اجرا می شود.

processes پردازش ها بصورت ماژولار اجرا می شود. تمامی کاربرانی که به دیتابیس اوراکل متصل می شوند می تواند به دو صورت ماژولار به database instance متصل بشوید و اجرا کنید :

  • Application or Oracle Database utility
  • Oracle database code

انواع پردازش ها (Types of Processes)

database instance حاوی و در تعامل با چندین پردازش می باشد.

پردازش ها به چندین نوع تقسیم بندی می شود:

– یک Client Process برروی برنامه Application یا ابزار Oracle Code Tools اجرا می شود.

– یک Oracle Process یک واحد اجرایی پردازش های اوراکلی در Oracle Database Code که نحوه اجرای آن به نوع سیستم عامل بستگی دارد.

– یک Background Process زمان که database instance اجرا می شود و یک سری وظابف نگه داری مانند انجام عملیات instance recovery , پاکسازی پردازشهای انجام شده و عملیات نوشتن redo buffers ها در دیسک و … اجرا می شود.

– یک Server Process پردازشی می باشد که بر روی درخواست هایی که از سمت کاربران client می آید کار می کند.

– یک Slave Process پردازشی که برای انجام یک سری عملیات های اضافی برای Background و Server Processes ها.

ساختار پردازش ها processes وابسته به نوع سیستم عامل و نوع تنظیمات و ساختار اوراکل که اوراکل را در dedicated Server یا در Shared Server راه اندازی کنید متفاوت است. در اوراکل در Shared Server سرورهای اشتراکی هر Server Process بر روی دیتابیس سرور اوراکل اجرا شده و به تمامی پردازش های و درخواست های کاربران پاسخگو می باشد.

شکل زیر نمایش معماری System Global Area(SGA) و Background Processces را سرورهای اختصااصی dedicated server را نمایش می دهد. برای هر connection کاربر یک client process بر روی برنامه Application اجرا می شود.

در سرورهای اختصاصی Dedicated Server معماری client process ها متفاوت از سرورهای اشتراکی می باشد. در سرورهای اختصاصی هر client process به یک Server Process مرتبط می شود که هر client process یک System Global Area (SGA) مرتبط می شود.

process1

اطلاعات بیشتر در مورد این مطلب : آشنایی با Processes