Mandatory Background Processes پردازش هایی ضروری هستند که در تمامی نسخه ها و پیکربندی های معماری اوراکل وجود دارد و درحال اجرا هستند.

این نوع پروسس ها بصورت پیش فرض در حالت database instance read/write اجرا شده می باشد با حداقل تنظیمات و پیکربندی در فایل parameter file. در حالتی که database instance read-only باشد تعدادی از این پروسس ها غیر فعال می شوند و اجرا نمی شوند.

این قسمت در مورد تعدادی از پروسس های ضروری اوراکل به شرح زیر صحبت خواهیم کرد:

Process Monitor Process (PMON) Group

پروسس PMON group شامل پروسس هایی به نام پروسس Cleanup Main Process (CLMN) و پروسس Cleanup Helper Processes (CLnn) و پروسس Process Monitor Process (PMon) می باشد که وظیفه این پروسس ها مانیتورینگ و پاکسازی سایر پروسس ها می باشد.

PMON group بر روی پاکسازی buffer cache و رها سازی و آزادسازی منابعی توسط client processes مورد استفاده قرار می گیرد نظارت می کند. برای مثال وظیفه و مسئولیت PMON group که وظعیت جدول transaction فعال را مجدد تنظیم کند مانند رها سازی و آزاد سازی lock هایی که روی آبجکت ها نیاز نیست باشد و همچنین حذف کردن Processes ID هایی پردازش آن به اتمام رسیده در لیست PID پروسس های فعال.

دیتابیس وظیفه دارد که منابع و داده هایی که پروسس آنها به اتمام رسیده نگه دارد تا زمانی که توسط سایر پروسس ها قابل استفاده نیاشد آزاد و رها خواهد شد. بنابراین پروسس ها پس از اتمام کار PID آنها بلاک می شود.

Process Monitor Process (PMon)

process monitor (PMON) تمامی پروسس های Background Processes خانمه یافته و تموم شده را شناسایی می کند اگر Server یا Dispatcher Process بصورت غیر عادی و غیر طبیعی خاموش شود و Stop شود پروسس PMON وظیفه دارد که پروسس ها و عملیات recovery را انجام دهد. پروسس می تواند به چندین دلیل از بین بروند یکی خاموش شدن سیستم توسظ دستور کلیدی Kill می باشد.

ALTER SYSTEM KILL SESSION

Cleanup Main Process (CLMN)

پروسس CLMN که عضو گروه PMON group که پس از شناسایی پروسس ها و پردازش های تمام شده و از بین رفته terminated processes ازطریق این پروسس بصورت دوره ای تمامی پروسس های تمام شده و خاتمه داده شده و session های تمام شده terminated sessions و بدون استفاده و بی اعتبار و تراکنش ها transactions و ارتباطات شبکه network connections و session های بیکار و بدون کاربرد idle sessions و تراکنش هایی که کاربردی ندارند detached transactions و ارتباطات شبکه ای که Time Out شده اند و ارتباط قطع شده است network idle timeout را تماما بصورت دوره ای پاکسازی می کند.

Cleanup Helper Processes (CLnn)

پروسس های CLnn به روند پاکسازی پردازش ها terminated processes و session های حاتمه داده شده و تمام شده کمک می کند و تعداد این پروسس ها وابسته و متناسب هستش به تعداد پردازش ها و session هایی که بایستی پاکسازی شود.

یک پروسس CLnn می تواند مسدود block شود و باعث جلوگیری از پیشرفت روند پاکسازی سایر پروسس های می شود. البته اگر چندین پروسس نیاز به پاکسازی داشته باشد اوراکل می تواند از چندین پروسس CLnn بصورت موازی استفاده کند برای عملیات پاکسازی که این کار باعث افزایش بهره وری Performance دیتابیس اوراکل می شود.

اطلاعات یبشتر در مورد مطلب : آشنایی با Mandatory Background Processes