نوع داده JSON در نسخه پیش نمایش Oracle 20c معرفی شد تا پشتیبانی JSON بومی را ارائه دهد و performance و عملکرد پردازش JSON را بهبود ببخشد.

در این قسمت از آموزش مقاله زمیوس در بخش دیتابیس قصد داریم مجدد با یکی از قابلیت های APEX آشنا شویم در این مقاله با استفاده از پکیج APEX_ZIP ...

در این مقاله در بخش دیتابیس قصد داریم در مورد پیشرفت و امکانات جدید آرایه ها در Database Oracle 21C به جهت پر کردن مجموعه ها

در این قسمت از مقاله زمیوس قصد داریم آموزش دیتابیس می خواهیم از طریق پکیج اوراکلی به نام APEX_MAIL و از طریق زبان برنامه نویسی pl/sql ارسال ایمیل انجام دهیم.

در این مقاله زمیوس در بخش دیتابیس اوراکل، پکیج APEX_DATA_PARSER یه شما اجازه می دهد که به راحتی داده فایل های CSV, JSON, XML و XLSX را ...

در این قسمت از مقالات آموزشی زمیوس در بخش دیتابیس قصد داریم آموزش نصب Oracle Application Express (APEX) و تنظیمات آن را یاد بگیریم.

در این قسمت از مقاله زمیوس، در زبان برنامه نویسی PL/SQL و یک Gateway مانند ORDS, mod_plsql یا embedded PL/SQL gateway (EPG) بتوانیم ...